WHMCS


BirHosting tutorials whmcs 62
WHMCS |
16 آذر, 1400

آموزش بخش Social در General Settings

در این قسمت با آموزش بخش اجتماعی (Social) در General Settings در خدمت شما هستیم.در بخش شما می توانید تنظیمات مربوط به حوزه شبکه های اجتماعی whmcs خود را تنظیم...


BirHosting tutorials whmcs 59
WHMCS |
9 آذر, 1400

آموزش بخش Credit در General Settings

در این قسمت با آموزش بخش اعتبار (Credit) در General Settings در خدمت شما هستیم.در این بخش شما قادرید تا تنظیمات مربوط به موجودی حساب کاربری را تنظیم کنید.برای فعال...