یک دامنه انتخاب کنید

.org ۵۶۸,۰۰۰ تومان .info ۲۶۲,۰۰۰ تومان.net ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان.com ۸۳۹,۰۰۰ تومان.ir ۲۹,۰۰۰ تومان

هاست‌ها و سرورهای مختلف برای برآوردن نیازهای شماهاست حرفه ای

این نوع هاست برای وبسایت هایی با بازدید بالا و مصرف منابع بیشتر است.

مشاهده جزئیات


هاست معمولی

این نوع هاست برای وبسایت هایی با بازدید معمولی و تا حدی پرمصرف است.

مشاهده جزئیات


هاست اقتصادی

این نوع هاست برای وبسایت هایی با بازدید نسبتا معمولی و کم می باشد.

مشاهده جزئیات


سرور مجازی

انواع مختلف سرورهای مجازی را بر اساس نیاز شما ارائه می دهیم

مشاهده جزئیاتقیمت‌ها و پلن هاپلن ۳

 • فضای یک گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۶۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۲

 • فضای ۵۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۳۹۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۱

 • فضای ۲۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۲۴۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۶

 • فضای ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۵

 • فضای ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۴

 • فضای دو گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۸۴۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۳

 • فضای ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۲

 • فضای ۲ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۱

 • فضای ۱ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۹۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۶

 • فضای ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۵

 • فضای ۱۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۴

 • فضای ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۳

 • فضای ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۲

 • فضای ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۱

 • فضای ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۶

 • فضای ۸۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۵

 • فضای ۶۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۴

 • فضای ۴۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۳

 • ۲ vCPU Intel
 • ۴GB RAM
 • ۴۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۵۷۲,۰۰۰ تومان/ماهیانه


پلن ۲

 • ۲ vCPU AMD
 • ۲GB RAM
 • ۴۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۴۶۵,۰۰۰ تومان/ماهیانه


پلن ۱

 • ۱ vCPU Intel
 • ۲GB RAM
 • ۲۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۴۰۵,۰۰۰ تومان/ماهیانه


...

 • جهت مشاهده باقی پلن ها و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه سرور مجازی وارد شوید.


پلن ۵

 • ۲ vCPU Intel
 • ۸GB RAM
 • ۸۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/ماهیانه


پلن ۴

 • ۳ vCPU AMD
 • ۴GB RAM
 • ۸۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۸۰۷,۰۰۰ تومان/ماهیانه


قیمت‌ها و پلن هاپلن ۱

 • فضای ۲۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۳۷۱,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۲

 • فضای ۵۰۰ مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۴۲۶,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۳

 • فضای یک گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۵۲۴,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۴

 • فضای دو گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۷۳۹,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۵

 • فضای ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۹۵۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۶

 • فضای ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۷۵۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۱

 • فضای ۱ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۴۵۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۲

 • فضای ۲ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۶۳۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۳

 • فضای ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۷۸۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۴

 • فضای ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۵

 • فضای ۱۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۶

 • فضای ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۱

 • فضای ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۲

 • فضای ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۳

 • فضای ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۴

 • فضای ۴۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۵

 • فضای ۶۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۶

 • فضای ۸۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • Cpanel
 • Hetzner

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان/در سال


پلن ۱

 • ۱ vCPU Intel
 • ۲GB RAM
 • ۲۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۴۰۵,۰۰۰ تومان/ماهیانه


پلن ۲

 • ۲ vCPU AMD
 • ۲GB RAM
 • ۴۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۴۶۵,۰۰۰ تومان/ماهیانه


پلن ۳

 • ۲ vCPU Intel
 • ۴GB RAM
 • ۴۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۵۷۲,۰۰۰ تومان/ماهیانه


پلن ۴

 • ۳ vCPU AMD
 • ۴GB RAM
 • ۸۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۸۰۷,۰۰۰ تومان/ماهیانه


پلن ۵

 • ۲ vCPU Intel
 • ۸GB RAM
 • ۸۰GB Disk space
 • ۲۰TB Traffic
 • Germany Location

۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/ماهیانه


...

 • جهت مشاهده باقی پلن ها و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه سرور مجازی وارد شوید.


طراحی وب‌سایت

تیم بیرهاستینگ علاوه بر خدمات مربوط به هاستینگ خدمات طراحی وب‌سایت را نیز انجام می‌دهد. شما می‌توانید به راحتی از داخل وب‌سایت ما یا از طریق تماس تلفنی، درخواست طراحی وب‌سایت خود را ثبت کنید یا از مشاوره کارشناسان ما در این حوزه استفاده کنید.


BirHosting WebDesign 9
BirHosting WebDesign 9

طراحی وبسایت

تیم بیرهاستینگ علاوه بر خدمات مربوط به هاستینگ خدمات طراحی وب‌سایت را نیز انجام می‌دهد. شما می‌توانید به راحتی از داخل وب‌سایت ما یا از طریق تماس تلفنی، درخواست طراحی وب‌سایت خود را ثبت کنید یا از مشاوره کارشناسان ما در این حوزه استفاده کنید.


BirHosting Android 1

برنامه‌نویسی اندروید

ما در تیم بیرهاستینگ، دارای متخصصین مجرب در حوزه اندروید هستیم. شما می‌توانید به راحتی از داخل وبسایت ما یا از طریق تماس تلفنی، درخواست طراحی اپلیکیشن اندروید خود را ثبت کنید یا از مشاوره کارشناسان ما در این حوزه استفاده کنید.گیم سرور

ما در تیم بیرهاستینگ گیم سرورهای مختلفی را فراهم دیده‌ایم تا شما بتوانید به راحتی با دوستان خود به صورت آنلاین بازی کنید. شما می‌توانید از سرورهای رایگان ما برای بازی استفاده کنید یا با خرید یک گیم سرور اختصاصی با دوستان خود به بازی بپردازید.


BirHosting GameServer 4
BirHosting GameServer 4

گیم سرور

ما در تیم بیرهاستیگ گیم سرورهای مختلفی را فراهم دیده‌ایم تا شما بتوانید به راحتی با دوستان خود به صورت آنلاین بازی کنید. شما می‌توانید از سرورهای رایگان ما برای بازی استفاده کنید یا با خرید یک گیم سرور اختصاصی با دوستان خود به بازی بپردازید.BirHosting seo 6

خدمات SEO

ما در تیم بیرهاستینگ، دارای متخصصین مجرب در حوزه سئو هستیم. شما می‌توانید به راحتی از داخل وبسایت ما یا از طریق تماس تلفنی، درخواست seo سایت خود را ثبت کنید یا از مشاوره کارشناسان ما در این حوزه بهره‌مند شوید.
چرا انتخاب ما؟


کیفیت بالای سخت افزاری

ما سرورهای خود را برای ارائه خدمات از بهترین دیتاسنترهای دنیا تهیه کرده ایم


زمان و قابلیت اطمینان

سرور های ما دارای سرعت بالای اتصال و آپتایم بسیار بالا می باشند.


قیمت های مقرون به صرفه

قیمت های ما از نظر نوع و کیفیت خدمات بسیار پایین است.


۴۵ روز بازگشت پول

در صورت عدم رضایت از هاست یکساله ارائه شده تا ۴۵ روز می توانید هزینه خود را پس بگیرید.


پشتیبانی برتر

تیم بیر هاستینگ با پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته به مشتریان خود خدمات می دهد.


تکنولوژی پیشرفته

ما از بهترین و به روز ترین نرم افزارها و تکنولوژی در سرورهای خود استفاده می کنیم.
دریافت آنلاین امروز

آنلاین شوید و لذت ببرید

حالا شما به انتهای کار رسیده اید و می توانید از ورود به دنیای اینترنت و شروع کسب و کار آنلاین خود لذت ببرید، ما در این مسیر کنار شما خواهیم بود و ارائه خدمات به شما عزیزان برای ما افتخار است.

ساخت وبسایت

برای ساخت وبسایت شما نیاز به ابزار و دانش مناسب طراحی وبسایت دارید، اگر در شروع کار هستید و قصد طراحی سایت شخصی خود را دارید پیشنهاد می کنیم از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده کنید.

پلن هاست

نوع هاست خود را بر اساس حجم و منابع مورد نیاز خودتان انتخاب کنید، اگر در ابتدای کسب و کار خود قرار دارید و نمی خواهید هزینه ی زیادی بکنید ما هاست اقتصادی را به شما پیشنهاد می کنیم.

انتخاب دامنه

اولین بخش برای شروع طراحی وبسایت و شروع بیزینس شما انتخاب دامنه ی مناسب با کسب و کار شما می باشد، پس حتما روی انتخاب دامنه دقت بسیار بالایی داشته باشید.