خرید دامنه


در این بخش شما می توانید از قیمت دامنه‌ها اطلاع یابید و در صورت نیاز برای خرید دامنه مورد نیاز خود به پنل کاربری خود مراجعه کرده و آن را تهیه کنید.

ما در تیم بیرهاستینگ در تلاشیم تا بهترین خدمات و پشتیبانی را با نازل‌ترین قیمت‌ها در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم از خدمات ما رضایت داشته و ما را به دوستان خود معرفی کنید. در صورت بروز خطا در هر بخش یا داشتن انتقاد در ارائه خدمات توسط ما، شما می‌توانید آن را در بخش ارتباط با ما در میان گذاشته تا تیم پشتیبانی ما آن را در اسرع وقت برطرف کنند.


یک دامنه انتخاب کنید

با ایمیل رایگان، DNS، حفاظت از سرقت و بسیاری دیگرلیست قیمت‌های

DomainPriceYearsRenewal PriceTransfer Price
.ir۲۹۰۰۰۱ ۲۹۰۰۰۲۹۰۰۰
.com۷۴۳۰۰۰۱ ۸۰۹۰۰۰۷۹۳۰۰۰
.net۸۹۰۰۰۰۱ ۸۹۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰
.info۲۳۲۰۰۰۱ ۱۵۰۲۰۰۰۱۵۰۲۰۰۰
.org۵۰۲۰۰۰۱ ۸۰۴۰۰۰۸۰۴۰۰۰
.me۵۱۲۰۰۰۱ ۱۱۲۱۰۰۰۱۱۲۱۰۰۰
.eu۲۱۰۰۰۰۱ ۳۶۳۰۰۰۳۸۶۰۰۰
.shop۱۴۹۰۰۰۱ ۱۹۶۸۰۰۰۱۹۶۸۰۰۰
.top۹۵۰۰۰۱ ۳۲۶۰۰۰۳۲۶۰۰۰
.de۲۹۵۰۰۰۱ ۲۱۸۰۰۰۲۱۸۰۰۰
.ch۵۳۶۰۰۰۱ ۵۳۶۰۰۰۵۳۶۰۰۰
.io۲۷۹۰۰۰۰۱ ۳۰۲۲۰۰۰۳۰۲۲۰۰۰
.fun۱۱۹۰۰۰۱ ۲۰۸۶۰۰۰۲۰۸۶۰۰۰
.space۱۱۹۰۰۰۱ ۱۷۱۶۰۰۰۱۷۱۶۰۰۰
.pw۱۱۹۰۰۰۱ ۱۲۸۷۰۰۰۱۲۸۷۰۰۰
.uno۱۱۹۰۰۰۱ ۱۳۵۹۰۰۰۱۳۵۹۰۰۰
.site۱۱۹۰۰۰۱ ۲۰۸۶۰۰۰۲۰۸۶۰۰۰
.cfd۱۰۴۰۰۰۱ ۶۶۷۰۰۰۶۶۷۰۰۰
.sbs۱۰۴۰۰۰۱ ۵۵۸۰۰۰۵۵۸۰۰۰
.quest۱۱۸۰۰۰۱ ۹۰۴۰۰۰۹۰۴۰۰۰
.xyz۱۷۸۰۰۰۱ ۸۸۱۰۰۰۸۸۱۰۰۰
.beauty۱۱۸۰۰۰۱ ۹۰۴۰۰۰۹۰۴۰۰۰
.homes۱۱۸۰۰۰۱ ۹۰۴۰۰۰۹۰۴۰۰۰
.lol۱۱۸۰۰۰۱ ۱۶۴۰۰۰۰۱۶۴۰۰۰۰
.pics۱۱۸۰۰۰۱ ۱۷۰۷۰۰۰۱۷۰۷۰۰۰
.cam۱۱۶۰۰۰۱ ۱۲۶۸۰۰۰۱۲۶۸۰۰۰

شما می‌توانید پس از خریداری دامنه مدنظر خود از طریق بخش هاست‌های اقتصادی، معمولی و حرفه‌ای ما اقدام به خرید هاست مدنظر خود کرده تا بتوانید سایت دلخواه خود را به وسیله آن راه اندازی کنید.