خرید دامنه


در این بخش شما می توانید از قیمت دامنه‌ها اطلاع یابید و در صورت نیاز برای خرید دامنه مورد نیاز خود به پنل کاربری خود مراجعه کرده و آن را تهیه کنید.

ما در تیم بیرهاستینگ در تلاشیم تا بهترین خدمات و پشتیبانی را با نازل‌ترین قیمت‌ها در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم از خدمات ما رضایت داشته و ما را به دوستان خود معرفی کنید. در صورت بروز خطا در هر بخش یا داشتن انتقاد در ارائه خدمات توسط ما، شما می‌توانید آن را در بخش ارتباط با ما در میان گذاشته تا تیم پشتیبانی ما آن را در اسرع وقت برطرف کنند.


یک دامنه انتخاب کنید

با ایمیل رایگان، DNS، حفاظت از سرقت و بسیاری دیگرلیست قیمت‌های

DomainPriceYearsRenewal PriceTransfer Price
.ir۲۹۰۰۰۱ ۲۹۰۰۰۴۳۰۰۰
.com۶۴۹۰۰۰۱ ۶۷۸۰۰۰۶۴۹۰۰۰
.net۸۰۸۰۰۰۱ ۸۰۸۰۰۰۸۰۸۰۰۰
.info۲۰۲۰۰۰۱ ۱۲۴۷۰۰۰۱۲۴۷۰۰۰
.org۴۸۴۰۰۰۱ ۷۳۱۰۰۰۷۳۱۰۰۰
.me۵۸۶۰۰۰۱ ۱۰۱۸۰۰۰۱۰۱۸۰۰۰
.eu۱۹۱۰۰۰۱ ۳۳۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
.shop۱۳۵۰۰۰۱ ۱۷۸۸۰۰۰۱۷۸۸۰۰۰
.top۸۴۰۰۰۱ ۲۹۱۰۰۰۲۹۱۰۰۰
.de۲۶۸۰۰۰۱ ۱۹۸۰۰۰۱۹۸۰۰۰
.ch۴۸۲۰۰۰۱ ۴۸۲۰۰۰۴۸۲۰۰۰
.io۲۵۴۲۰۰۰۱ ۲۵۴۲۰۰۰۲۵۴۲۰۰۰
.fun۱۰۸۰۰۰۱ ۱۸۹۵۰۰۰۱۸۹۵۰۰۰
.space۱۰۸۰۰۰۱ ۱۵۵۹۰۰۰۱۵۵۹۰۰۰
.pw۱۰۸۰۰۰۱ ۱۱۶۹۰۰۰۱۱۶۹۰۰۰
.uno۱۰۸۰۰۰۱ ۱۲۳۴۰۰۰۱۲۳۴۰۰۰
.site۱۰۸۰۰۰۱ ۱۸۹۵۰۰۰۱۸۹۵۰۰۰
.cfd۸۰۰۰۰۱ ۶۰۶۰۰۰۶۰۶۰۰۰
.sbs۸۰۰۰۰۱ ۵۰۷۰۰۰۵۰۷۰۰۰
.quest۱۰۵۰۰۰۱ ۸۲۱۰۰۰۸۲۱۰۰۰
.xyz۱۶۲۰۰۰۱ ۷۱۴۰۰۰۷۱۴۰۰۰
.beauty۱۰۵۰۰۰۱ ۸۲۱۰۰۰۸۲۱۰۰۰
.homes۱۰۵۰۰۰۱ ۸۶۵۰۰۰۸۶۵۰۰۰
.lol۱۰۵۰۰۰۱ ۱۴۹۰۰۰۰۱۴۹۰۰۰۰
.pics۱۰۵۰۰۰۱ ۱۵۵۱۰۰۰۱۵۵۱۰۰۰

شما می‌توانید پس از خریداری دامنه مدنظر خود از طریق بخش هاست‌های اقتصادی، معمولی و حرفه‌ای ما اقدام به خرید هاست مدنظر خود کرده تا بتوانید سایت دلخواه خود را به وسیله آن راه اندازی کنید.