خرید دامنه


در این بخش شما می توانید از قیمت دامنه‌ها اطلاع یابید و در صورت نیاز برای خرید دامنه مورد نیاز خود به پنل کاربری خود مراجعه کرده و آن را تهیه کنید.

ما در تیم بیرهاستینگ در تلاشیم تا بهترین خدمات و پشتیبانی را با نازل‌ترین قیمت‌ها در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امیدواریم از خدمات ما رضایت داشته و ما را به دوستان خود معرفی کنید. در صورت بروز خطا در هر بخش یا داشتن انتقاد در ارائه خدمات توسط ما، شما می‌توانید آن را در بخش ارتباط با ما در میان گذاشته تا تیم پشتیبانی ما آن را در اسرع وقت برطرف کنند.


یک دامنه انتخاب کنید

با ایمیل رایگان، DNS، حفاظت از سرقت و بسیاری دیگرلیست قیمت‌های

DomainPriceYearsRenewal PriceTransfer Price
.ir۱۳۰۰۰۱ ۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰
.com۶۵۱۰۰۰۱ ۶۵۱۰۰۰۶۷۹۰۰۰
.net۸۱۱۰۰۰۱ ۸۱۱۰۰۰۸۱۱۰۰۰
.info۲۱۶۰۰۰۱ ۱۲۵۱۰۰۰۱۲۵۱۰۰۰
.org۵۲۰۰۰۰۱ ۷۳۳۰۰۰۷۳۳۰۰۰
.me۶۲۸۰۰۰۱ ۱۰۰۵۰۰۰۱۰۰۵۰۰۰
.eu۲۱۶۰۰۰۱ ۳۲۵۰۰۰۳۴۶۰۰۰
.top۸۴۰۰۰۱ ۲۹۲۰۰۰۲۹۲۰۰۰
.de۲۶۵۰۰۰۱ ۱۹۵۰۰۰۱۹۵۰۰۰
.io۲۷۱۵۰۰۰۱ ۲۷۱۵۰۰۰۲۷۱۵۰۰۰
.shop۱۲۵۰۰۰۱ ۱۷۹۳۰۰۰۱۷۹۳۰۰۰
.ch۴۵۸۰۰۰۱ ۴۵۸۰۰۰۴۵۸۰۰۰
.fun۱۰۸۰۰۰۱ ۱۱۲۰۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰
.space۱۰۸۰۰۰۱ ۱۱۷۲۰۰۰۱۱۷۲۰۰۰
.pw۱۰۸۰۰۰۱ ۱۱۷۲۰۰۰۱۱۷۲۰۰۰
.uno۱۰۸۰۰۰۱ ۱۲۳۷۰۰۰۱۲۳۷۰۰۰
.site۱۰۸۰۰۰۱ ۱۴۹۴۰۰۰۱۴۹۴۰۰۰
.cfd۸۰۰۰۰۱ ۶۰۸۰۰۰۶۰۸۰۰۰
.sbs۸۰۰۰۰۱ ۶۰۸۰۰۰۶۰۸۰۰۰
.quest۱۰۸۰۰۰۱ ۸۲۴۰۰۰۸۲۴۰۰۰

شما می‌توانید پس از خریداری دامنه مدنظر خود از طریق بخش هاست‌های اقتصادی، معمولی و حرفه‌ای ما اقدام به خرید هاست مدنظر خود کرده تا بتوانید سایت دلخواه خود را به وسیله آن راه اندازی کنید.