WHM


WHM |
27 مهر, 1400

آموزش Resolver Configuration در WHM

رابط پیکربندی Resolver به شما امکان می دهد از یک رابط پیکربندی برای ویرایش فایل /etc/resolv.conf استفاده کنید. این فایل شامل سرورهای نامی است که سرور شما برای حل نامهای...


WHM |
26 مهر, 1400

آموزش Change Hostname در WHM

اینترنت از نام میزبان شما به عنوان برچسبی برای شناسایی سرور فیزیکی شما استفاده می کند. این رابط به شما امکان می دهد نام میزبان سرور خود را تغییر دهید.مهم:نام...


WHM |
23 مهر, 1400

آموزش WHM Marketplace در WHM

رابط WHM Marketplace به شما امکان می دهد مجوزها و محصولات نرم افزار Third Party را برای سرور خود تمدید، نصب، حذف و خریداری کنید. Third Party Software:این رابط جدولی با...


WHM |
21 مهر, 1400

آموزش Update Preferences در WHM

این قسمت برای تعریف نحوه انجام به روز رسانی و ارتقاء نرم افزار توسط سرور میباشد. Release Tier:سطح انتشار را برای استفاده برای به روزرسانی cPanel و WHM انتخاب کنید. نمی...


WHM |
19 مهر, 1400

آموزش SQL(Tweak Setting) در WHM

بخش SQL شامل تنظیمات زیر است: Include databases in disk usage calculations:اگر این تنظیم را فعال کنید، سرور شما پایگاه های داده را در محاسبات استفاده از دیسک اضافه می کند. Use...


WHM |
14 مهر, 1400

آموزش Support(Tweak Setting) در WHM

بخش پشتیبانی شامل تنظیمات زیر است: Display documentation links in cPanel interface:این گزینه به شما امکان می دهد تعیین کنید که آیا هر رابط cPanel یک پیوند علامت سوال به اسناد...


WHM |
13 مهر, 1400

آموزش Stats(Tweak Setting) در WHM

بخش وضعیت شامل تنظیمات زیر است: Critical load threshold:این تنظیم به شما امکان می دهد حداقل بار CPU را که در بالای آن رابط های زیر هشدار بار سرور را نشان...


WHM |
11 مهر, 1400

آموزش Stats Programs(Tweak Setting) در WHM

برنامه های تجزیه و تحلیل آماری به کاربران شما اجازه می دهد اطلاعات مربوط به بازدیدکنندگان سایت خود را مشاهده کنند. برای گزینه های پیکربندی بیشتر، از رابط پیکربندی نرم...


WHM |
6 مهر, 1400

آموزش Software(Tweak Setting) در WHM

بخش نرم افزار شامل تنظیمات زیر است: Dormant services:استفاده از ویژگی سرویس خفته استفاده از حافظه را کاهش می دهد. هنگامی که یک سرویس به مدت ۵ دقیقه بیکار است، خود...