WHM


BirHosting tutorials whm 32
WHM |
27 مهر, 1400

آموزش Resolver Configuration در WHM

در این قسمت با آموزش Resolver Configuration در WHM در خدمت شما هستیم.رابط پیکربندی Resolver به شما امکان می دهد از یک رابط پیکربندی برای ویرایش فایل /etc/resolv.conf استفاده کنید....


BirHosting tutorials whm 31
WHM |
26 مهر, 1400

آموزش Change Hostname در WHM

در این قسمت با آموزش Change Hostname در WHM در خدمت شما هستیم.اینترنت از نام میزبان شما به عنوان برچسبی برای شناسایی سرور فیزیکی شما استفاده می کند. این رابط...


BirHosting tutorials whm 30
WHM |
23 مهر, 1400

آموزش WHM Marketplace در WHM

رابط WHM Marketplace به شما امکان می دهد مجوزها و محصولات نرم افزار Third Party را برای سرور خود تمدید، نصب، حذف و خریداری کنید. Third Party Software:این رابط جدولی با...


BirHosting tutorials whm 29
WHM |
21 مهر, 1400

آموزش Update Preferences در WHM

در این قسمت با آموزش Update Preferences در WHM در خدمت شما هستیم.این قسمت برای تعریف نحوه انجام به روز رسانی و ارتقاء نرم افزار توسط سرور میباشد.Release Tier:سطح انتشار...


BirHosting tutorials whm 28
WHM |
19 مهر, 1400

آموزش SQL(Tweak Setting) در WHM

بخش SQL شامل تنظیمات زیر است: Include databases in disk usage calculations:اگر این تنظیم را فعال کنید، سرور شما پایگاه های داده را در محاسبات استفاده از دیسک اضافه می کند. Use...


BirHosting tutorials whm 27
WHM |
14 مهر, 1400

آموزش Support(Tweak Setting) در WHM

در این قسمت با آموزش Support(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.بخش پشتیبانی شامل تنظیمات زیر است:Display documentation links in cPanel interface:این گزینه به شما امکان می دهد تعیین...


BirHosting tutorials whm 26
WHM |
13 مهر, 1400

آموزش Stats(Tweak Setting) در WHM

در این قسمت با آموزش Stats(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.بخش وضعیت شامل تنظیمات زیر است:Critical load threshold:این تنظیم به شما امکان می دهد حداقل بار CPU را...


BirHosting tutorials whm 25
WHM |
11 مهر, 1400

آموزش Stats Programs(Tweak Setting) در WHM

در این قسمت با آموزش Stats Programs(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.برنامه های تجزیه و تحلیل آماری به کاربران شما اجازه می دهد اطلاعات مربوط به بازدیدکنندگان سایت...


BirHosting tutorials whm 24
WHM |
6 مهر, 1400

آموزش Software(Tweak Setting) در WHM

در این قسمت با آموزش Software(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.بخش نرم افزار شامل تنظیمات زیر است:Dormant services:استفاده از ویژگی سرویس خفته استفاده از حافظه را کاهش می...