آموزش Media در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 12
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Media در WordPress درخدمت شما هستیم

در قسمت Media این امکان داده شده است تا شما قادر باشید انواع فایل های مورد نیاز خود برای طراحی وبسایت را وارد آن کنید . این فایل ها می توانند عکس، فیلم، اسناد و... باشند 

شما با ورود به قسمت Media ابتدا وارد بخش Library میشود، با ورود به آن با صفحه زیر روبرو خواهید شد

BirHosting learn WordPress media

به کمک نوار ابزار وسط صفحه شما می توانید فلیترهای مورد نظر خود ( زمان یا نوع فایل ) را بر روی مجموعه فایل ها اعمال کنید یا اسم فایل مورد نظر را جستوجو کنید 

در پایین صفحه نیز شما با لیست تمام فایل هایی که وارد وبسایت خود کرده اید را می بینید