آموزش بخش Writing Settings در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 37
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Writing Settings (تنظیمات نوشتن) در WordPress در خدمت شما هستیم

BirHosting learn WordPress Settings 2

در Default Post Category و Default Post Format دستبندی و فرمت پیشفرض نوشته ها را تنظیم کنید

در بخش Post via email می توانید برای ارسال پست به وردپرس از طریق ایمیل، باید یک حساب ایمیل مخفی با دسترسی POP3 ایجاد کنید. هر نامه ای که در این آدرس دریافت شود ارسال می شود، بنابراین ایده خوبی است که این آدرس را بسیار محرمانه نگه دارید