آموزش بخش Widgets در Appearance

BirHosting tutorials wordpress 20
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Widgets در Appearance وردپرس در خدمت شما هستیم

BirHosting Learn WordPress Appearance 2

Widgets پنجره های کوچک و کاربردی هستند که در موقعیت های مورد نظرتان در قالب قرار میگیرند.

شما در این قسمت می توانید ویجت هایی که برای وبسایت خود احتیاج دارید تولید کنید. در این قسمت شما می توانید بخش هایی مانند فوتر را تولید کنید و آن را تغییر داده  تا دسترسی به بخش های مختلف را برای کاربران ساده تر کنید