آموزش بخش Themes در Appearance

BirHosting tutorials wordpress 18
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Themes در Appearance وردپرس درخدمت شما هستیم

BirHosting Learn WordPress Appearance

در این بخش (Themes) می توانید از بین مجموعه صفحاتی که از قبل طراحی شده اند و ممکن است به شما برای طراحی وبسایتتان کمک کند قرار می گیرد . شما می توانید در این بخش تم هایی که مدنظر دارید را نیز وارد کنید و از برای طراحی وبسایتتان بهره ببرید.

این تم ها شکل کلی وب سایت شما را تشکیل میدهند . شما برای استفاده نهایی از آن در وبسایتتان باید آن را تغییر جزئی داده و مطالب مورد نظر خود را وارد آن کنید