آموزش بخش Site Health در Tools

BirHosting tutorials wordpress 33
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Site Health در Tools وردپرس در خدمت شما هستیم.

BirHosting Learn WordPress Tools 3

این بخش دارای دو قسمت Status و Info می باشد

در Status سلامت سایت شما بررسی می شود و اگر ایرادی در وبسایتتان موجود باشد به شما نمایش داده می شود تا شما آنها رفع کرده و سایتی سالم تر داشته باشید

در Info اطلاعاتی درباره وردپرس شما و به طور کلی اطلاعاتی درباره سایت شما نمایش داده می شود