آموزش بخش Reading Settings در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 38
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Reading Settings (تنظیمات خواندن) در WordPress درخدمت شما هستیم

BirHosting learn WordPress Settings 3

در Your homepage displays می توانید صفحه اصلی خود را انتخاب کنید. این صفحه می تواند یک صفحه ثابت باشد یا آخرین نوشته ای باشد که تولید می کنید .

در Blog pages show at most  می توانید تعداد نوشته های که در یک صفحه قرار میگیرد را تنظیم کرد.

در Syndication feeds show the most recent قادرید تعداد آیتم های که در صفحه نمایش داده می شود را تنظیم کنید.

در قسمت For each post in a feed, include شما قادرید نحوه نمایش آیتم ها را تنظیم کنید.

در Search engine visibility این امکان فراهم شده است تا شما وبسایت خود را از دید موتور های جستو جو پنهان کنید.