آموزش بخش Posts در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 8
توسط

 در این قسمت با آموزش Posts در خدمت شما خواهیم بود

BirHosting Learn WordPress 25

در قسمت بالای صفحه با گزینه های بالا رو برو خواهید شد 

در قسمت Help به شما برای کار کردن با بخش Posts راهنمایی و کمک خواهد کرد 

در قسمت Screen Options مانند بخش Dashboard که پیش تر آموختیم می توانیم آیتم های درون بخش Posts را تغییر دهید

شما می توانید با کلیک بر Add New یک پست جدید را وارد وبسایت خود کنید

گزینه دیگر و توضیحاتی که در صفحه مشاهده میکنید مربوط به افزونه ای می باشد که ما آن را وارد وردپرس کرده ایم و آموزش مربوط به آن را در ادامه برای شما گذاشته ایم

BirHosting Learn WordPress 26

شما می توانید در این قسمت از صفحه اسم Post مورد نظر خود را جستو جو کرده یا بر اساس موضوع مد نظر (دستبندی ها ،تاریخ ها و...) بر روی همه Post ها فیلتر بگذارید

BirHosting Learn WordPress 27

در قسمت پایین صفحه شما با لیست پست هایی که تولید کرده اید روبرو خواهید بود به ترتیب از سمت چپ به شما اطلاعاتی راجب post یعنی نام post ،نام کاربری که آن را تولید کرده ،نام دسته ای که Postدر آن قرار دارد ، برچسبی که به آن متصل است ،تاریخ تولید Post ،میزان سلامت post ، تعداد لینک شدن داخلی و خارجی Post .