آموزش بخش General Settings در WordPress

BirHosting tutorials wordpress 36
توسط

در این قسمت با آموزش بخش General Settings در وردپرس درخدمتتان هستیم

در این قسمت شما می توانید تنظیمات مربوط به زمان، زبان، لینک های را تغییر دهید

BirHosting learn WordPress Settings

در Site Title شما می توانید امی را برای وب سایت خود تنظیم کنید

در Tagline شما قادرید یک توضیحات کوتاهی درباره وب سایت خود بنویسید

در WordPress Address و Site Address  می توانید لینک ورود به وردپرس و سایت را تغییر دهید

در Administration Email Address شمامیتوانید آدرس مدریت را تغییر دهید. این آدرس برای اهداف مدیریت استفاده می شود. اگر این مورد را تغییر دهید ، برای تأیید آن ایمیلی به آدرس جدید شما ارسال می کنیم. آدرس جدید تا زمان تأیید فعال نمی شود.

به کمک Membership و New User Default Role این امکان را فراهم می کنید تا کاربر جدید به وبسایت اضافه شده و نقش آن در سایت را مشخص کرد.

در Site Language می توانید زبان وب سایت خود تغییر دهید

BirHosting learn WordPress Settings 1

در Date Format شما قادرید تا طریقه نمایش دادن تاریخ را از بین فرم های پیش فرض انتخاب کنید یا به صورت دلخواه تنظیم کنید

در Time Format شما می توانید طریقه نمایش دادن زمان را از بین فرم های پیش فرض انتخاب کنید یا به صورت دلخواه تنظیم کنید