آموزش بخش export در Tools

BirHosting tutorials wordpress 32
توسط

در این قسمت با آموزش بخش export در Tools وردپرس درخدمت شما هستیم.

BirHosting Learn WordPress Tools 2

در این بخش شما می توانید برای ورپرس خود پشتیبان بگیرید

برای پشتبان گیری کافیست اطلاعاتی که میخواهید (نوشته ها و برگه ها یا تصاویر) از آن پشتیبان بگیرید را انتخاب کرده و بر روی گزینه Download Export File کلیک کنید تا وردپرس تا اطلاعات انتخابی شما را به شکل یک فایل درون کامپیوتر شما دانلود می کند.