آموزش بخش Erase Personal data در Tools

BirHosting tutorials wordpress 35
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Erase Personal data (پاکسازی اطلاعات شخصی) در Tools درخدمت ما هستیم

BirHosting Learn WordPress Tools 5

در واقع شما می توانید در بخش Erase Personal data تمامی اطلاعات ایمیلی که وارد کردین را پاک نمایید. پس از وارد کردن ایمیل مجددا به منو زیر فرستاده می شوید و شما با بردن موس بر روی این ایمیل می توانید دکمه اجبار حذف داده های شخصی را کلیک کرده و اطلاعات ایمیلی که وارد کردین را پاک کنید.

فرآیند منطقی آن به این صورت است که ایمیل برای کاربر ارسال می شود و با تایید آن گزینه ای می آید که می توان با کلیک بر روی آن فرآیند پاکسازی اطلاعات شخصی را انجام داد.