آموزش بخش Utilities، WHOIS Lookup در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 38
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Utilities، WHOIS Lookup در WHMCS را آموزش دهیم.

ششمین برگه با عنوان Utilities ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود WHOIS Lookup را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs whois lookup

از سرورهای WHOIS برای تعیین در دسترس بودن دامنه ها استفاده می شود. در این قسمت دامنه مورد نظر را وارد می کنید این قسمت در صورت در دسترس بودن دامنه شما را مطلع خواهد ساخت در غیر این صورت نیز پیشنهاداتی از دامنه های در دسترس به شما خواهد داد.

BirHosting whmcs whois lookup