آموزش بخش Utilities، To-Do List در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 37
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Utilities، To-Do List (لیست برای انجام کار) در WHMCS را آموزش دهیم.

ششمین برگه با عنوان Utilities ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود To-Do List را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs to-do list

لیست انجام به شما امکان می دهد وظایفی را که باید تمام شوند، تاریخ انجام آنها و مدیر اختصاص داده شده را اضافه کنید. موارد انجام کار همچنین می تواند برای ذخیره اطلاعات اضافی در مورد کار، توصیف طول نامحدود داشته باشد.

BirHosting whmcs to-do list

این قسمت شامل اطلاعاتی همچون تاریخ، عنوان، توضیحات، ادمین، وضعیت و تاریخ انجام می باشد.

گزینه هایی از جمله وظایف من، تنظیم برای اجرا، تمام شده، به تعویق انداختن و حذف کردن نیز در این قسمت وجود دارد.

در قسمت بالای این صفحه نیز دو قسمت وجود دارد:

۱- Search/Filter: برای جستجو در بین لیست کارها

۲- Add Item: برای اضافه کردن مورد جدید به لیست کارها