آموزش بخش Utilities، Registrar TLD Sync در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 33
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Utilities، Registrar TLD Sync (ثبت کننده TLD Sync) در WHMCS را آموزش دهیم.

ششمین برگه با عنوان Utilities ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Registrar TLD Sync را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs TLD Import Pricing Sync

Domain TLD و ابزار Importing Priceing می توانند با تنظیم خودکار و مدیریت قیمت گذاری دامنه ها، ساعتها در وقت شما صرفه جویی کنند.

با وجود هزاران TLD، اطمینان از اینکه همه TLD های موجود برای شما پیکربندی شده و قابل خریداری است، همراه با همگام سازی قیمت ها، می تواند یک بار سنگین باشد.

اما با استفاده از TLD و ابزار Importing Priceing در WHMCS ،WHMCS می تواند آن را برای شما اتوماتیک کند. این ابزار ۳ هدف اصلی دارد:

۱. به شما اجازه می دهد تا به سرعت TLD هایی را که از ثبت کننده دامنه شما در دسترس هستند اما هنوز برای فروش پیکربندی نشده اند، شناسایی کنید.

۲. شما را قادر می سازد تا هزینه و قیمت فروش خود را برای هر TLD، برای همه TLD هایی که در حال حاضر ارائه می دهید مشاهده کنید.

۳. تنظیم و اصلاح قیمت گذاری را چه به صورت خودکار به صورت عمده و چه به صورت جداگانه آسان می کند.

برای ثبت کنندگان پشتیبانی شده، این ابزار کلیه TLD های موجود و داده های قیمت را از طریق حساب فروشنده دامنه شما واکشی می کند.

BirHosting whmcs TLD Import Pricing Sync

با کلیک بر روی اسم فروشنده دامنه، موارد زیر قابل تنظیم میباشد:

Margin Type - درصد یا ثابت. نوع حاشیه قابل اعمال برای پسوندهای وارد شده.

Profit Margin - عددی. بسته به نوع مارجین ، مبلغی که برای قیمت ثبت کننده افزونه وارداتی اعمال می شود.

Round to Nearest - هنگام تنظیم قیمت گذاری واردات، عددی را برای جمع آوری انتخاب کنید. به عنوان مثال: ۹۵.x تمام قیمت گذاری ها را به مقدار ۹۵/۰ بعدی تنظیم می کند.

Sync Redemption/Grace Fee - آیا باید هزینه بازپرداخت و پرداخت هزینه وارد شود و از همان علامت گذاری استفاده شود. همه ثبت نام کنندگان از هزینه تخفیف پشتیبانی نمی کنند.

Automatic Registration - آیا TLD در حال همگام سازی، مقدار ثبت خودکار را بر روی ثبت کننده ای که از آن همگام سازی می شود تنظیم می کند.

BirHosting whmcs TLD Import Pricing Sync