آموزش بخش Utilities، Email Marketer در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 35
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Utilities، Email Marketer در WHMCS را آموزش دهیم.

ششمین برگه با عنوان Utilities ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Email Marketer را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs Email Marketer

ابزار بازاریابی ایمیل به شما امکان می دهد ایمیل های خودکار را برنامه ریزی کنید تا در صورت برآورده شدن برخی از رویدادها و  یا معیارهای خاص، برای مشتریان ارسال شوند.

BirHosting whmcs Email Marketer

ایجاد رکورد جدید:

در صفحه Email Marketer روی پیوند ایجاد جدید کلیک کنید.
با وارد کردن نام برای این رویداد شروع کنید - این نام فقط برای استفاده داخلی است .
یکی از دو گزینه Type را انتخاب کنید:
انتخاب Client Related به شما امکان می دهد فیلترهای رویداد بر اساس یک نمای کلی از کلاینت مشتری مشخص شوند.
انتخاب Product / Service Related لیستی از فیلترها را بر اساس محصولات / خدمات خاص، افزودنی ها و حتی کالاهایی که مشتری ندارد، تولید می کند.
در زیر گزینه های معیارها، معیارهای مختلف لازم برای ارسال ایمیل بازاریابی و ارسال الگوی ایمیل را انتخاب می کنید.

اگرمیخواهید این ایمیل برای مشتریانی که ایمیل های بازاریابی را انتخاب نکرده اند ارسال نشود (اگر در تنظیمات عمومی فعال باشد) تیک بازاریاب را بزنید.
در آخر روی ذخیره تغییرات کلیک کنید.

اکنون وقتی cron اتوماسیون اجرا شود، الگوی ایمیل انتخاب شده برای هر مشتری با معیارهایی که شما تعیین کرده اید ارسال می شود.

BirHosting whmcs Email Marketer