آموزش بخش Utilities، Domain Resolver در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 39
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Utilities، Domain Resolver در WHMCS را آموزش دهیم.

ششمین برگه با عنوان Utilities ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Domain Resolver را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs Domain Resolver

بررسی کننده دامنه، این ابزار به شما امکان می دهد آدرس IP مورد نظر هر دامنه را در سیستم WHMCS خود بررسی کنید. با این کار می توانید به راحتی ببینید کدام دامنه ها دیگر به سمت سرورهای شما هدایت نمی شوند و بنابراین مشتریانی را که ممکن است دیگر از سرویس شما استفاده نکنند شناسایی کنید تا بتوانید منابع را آزاد کنید.

BirHosting whmcs Domain Resolver