آموزش بخش Utilities، Automation Status در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 31
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Utilities، Automation Status (وضعیت اتوماسیون) در WHMCS را آموزش دهیم.

ششمین برگه با عنوان Utilities ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Automation Status را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs Automation Status

 

با انتخاب Automation Status، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که به شما اطلاعاتی درباره فعالیت اتوماسیون روزانه که در WHMCS رخ می دهد را نمایش می دهد. این قسمت یک روش برای مشاهده و نظارت بر فعالیت اتوماسیون در طول زمان فراهم می کند.

BirHosting whmcs Automation Status

هنگام بازدید از صفحه وضعیت اتوماسیون، خلاصه ای از فعالیت تولید فاکتور در ۷ روز گذشته و نتایج و مجموع کارهای اتوماسیون روز جاری به شما نشان داده می شود.

با استفاده از کلیدهای جهت دار یا انتخاب یک تاریخ از تقویم می توانید به روزهای قبل مراجعه کنید.

این صفحه جزئیات زیر را با توجه به تاریخ انتخابی شما نمایش می دهد:

 • فاکتورها (Invoices):  تعداد فاکتورهای تولید شده.
 • هزینه های دیررس (Late Fees): تعداد هزینه های دیرکرد اعمال شده برای فاکتورها.
 • کارتهای اعتباری (Credit Cards): تعداد تلاشهای موفق و منفی کارت اعتباری.
 • یادآوری فاکتور و سررسید (Invoice & Overdue Reminders): تعداد هرگونه یادآوری فاکتور و تأخیر ارسال شده.
 • درخواستهای لغو (Cancellation Requests): تعداد درخواستهای لغو پردازش شده. این قسمت همچنین جزئیات درخواستهای ناموفق را بیان می کند.
 • تعلیق های سررسید (Overdue Suspensions): شمارش تعلیق های موفق و ناموفق.
 • فسخ های معوقه (Overdue Terminations): تعداد فسخ های موفق و ناموفق.
 • فسخ های ثابت شده (Fixed Term Terminations): تعداد خاتمه های تعریف شده توسط پیکربندی محصول.
 • اطلاعیه های تمدید دامنه (Domain Renewal Notices): تعداد ایمیل های تمدید دامنه ارسال شده.
 • تیکت غیر فعال (Inactive Tickets): تعداد تیکت های غیرفعال بسته شده است.
 • کمیسیون های وابسته تأخیری (Delayed Affiliate Commissions): تعداد کمیسیون های اعمال شده.
 • قوانین بازاریاب ایمیل (Email Marketer Rules): تعداد ایمیل های ارسال شده برای بازاریاب.
 • پشتیبان گیری از پایگاه داده (Database Backup): آخرین نسخه پشتیبان گیری از پایگاه داده کی بود.
 • به روز رسانی WHMCS: آیا بررسی برای به روزرسانی ها موفقیت آمیز بود؟
 • نرخ ارز (Currency Exchange Rates): آیا به روزرسانی نرخ ارز موفقیت آمیز بود؟
 • به روزرسانی های قیمت گذاری محصولات (Product Pricing Updates): آیا به روزرسانی قیمت گذاری محصولات موفقیت آمیز بود؟
 • آمار استفاده از سرور (Server Usage Stats): آیا اطلاعات استفاده به روز شد؟

اگر یک قسمت را به عنوان موارد ناموفق علامت گذاری کرد، این نشان می دهد برخی از موارد با موفقیت کامل نمی شوند.

در نمودار به طور پیش فرض هفته جاری نمایش داده می شود که تعداد فاکتورهای تولید شده در هر روز را نشان می دهد. شما می توانید معیارهای دیگر را انتخاب کنید و همچنین گزینه های جدول زمانی را انتخاب کنید از جمله هفته قبل ، این ماه و ماه گذشته.