آموزش بخش Ticket Feedback Scores در Reports

BirHosting tutorials whmcs 47
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Ticket Feedback Scores (امتیازات بازخورد بلیط) در Reports در خدمت شما هستیم.

در این قسمت گزارش خلاصه‌ای از نمرات دریافتی به ازای هر کارمند را برای یک محدوده تاریخ معین ارائه می‌کند.
BirHosting whmcs reports 8

شما می‌توانید در قسمت filter بازه زمانی مورد نظر خود را وارد کنید و در نمودار پایین نتیجه آن را ببینید.