آموزش بخش Support در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 57
توسط

در این قسمت با آموزش بخش پشتیبانی (Support) در General Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می‌توانید تنظیمات مربوط به پشتیبانی را تنظیم کنید.

BirHosting whmcs General_Settings Support

در فیلد اول شما باید ماژول پشتیبانی را تنظیم کنید.

در فیلد دوم پشتیبانی از فرمت پوسته برچسب ها را می‌توانید تنظیم کنید.

در فیلد سوم شما می‌توانید ترتیب لیست پاسخ برچسب ها را ازقدیمی به جدیدترن یا برعکس مرتب کنید.

در فیلد چهارم می‌توانید محدودیت تعداد پاسخ در هر ۱۵ دقیقه را تعیین کنید.

در فیلد پنجم می توانید برای نمایش بخش‌های فقط مشتری به مهمانان (بازدیدکنندگان وارد نشده) علامت بزنید.

در فیلد ششم می توانید برای مشاهده برچسب های اختصاص داده شده به مشتری، نیاز به ورود توسط مشتری مالک را الزامی کنید.

با فعال کردن فیلد هفتم می توانید هنگام وارد کردن پیام برچسب پشتیبانی، مقالات KB پیشنهادی را به کاربر نشان دهید.

برای فعال کردن پیش‌نمایش تصاویر کوچک پیوست‌های تصویر، فیلد هشتم راعلامت بزنید.

در فیلد نهم بخش Support می توانید به کاربران اجازه دهید تا به میزان پاسخگویی کارکنان پشتیبانی امتیاز دهند.

 در فیلد دهم می‌توانید برای درخواست‌هایی که از طریق ایمیل باز می‌شوند، کپی کربن را از ایمیل‌های دریافتی بخوانید و اضافه کنید.

برای جلوگیری از بازگشایی مجدد درخواست‌های بسته شده توسط پاسخ‌های ایمیل و ارسال ایمیلی مبنی بر باز کردن درخواست جدید یا به‌روزرسانی درخواست موجود برای مشتریان، فیلد یازدهم را علامت بزنید.

در فیلد دوازدهم می توانید زمان آخرین پاسخ را به روز را تعیین کنید.

با فعال کردن فیلد سیزدهم می توانید ورودی گزارش ایمیل برای پاسخ های درخواست ایجاد نکنید (متن قبلاً وارد درخواست شده است بنابراین فضای دیسک ذخیره می شود).

در فیلد چهاردهم می توانید انواع فایل پیوست مجاز را تعیین کنید.

در فیلد پانزدهم می توانید برای مشاهده وضعیت سرور و صفحات مشکلات شبکه نیاز به ورود به سیستم الزامی کنید.

فیلد شانزدهم را تیک بزنید تا دانلودهای مرتبط با محصول را در فهرست دانلودها لحاظ شوند.

برای مجاز کردن واردکردن درخواست‌های موجود جایی که فرستنده ثبت نام نشده است، به عنوان گیرنده CC اضافه نشده است یا با مشتری مرتبط نیست، فیلد هفدهم راعلامت بزنید.

برای اجازه بازگشایی بلیط های موجود در صورت دریافت پاسخ وارد شده، فیلد هجدهم را علامت بزنید.با این کار یک اطلاعیه در درخواست ارائه می شود.