آموزش بخش Support، Network Issues در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 27
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Support، Network Issues در WHMCS را آموزش دهیم.

چهارمین برگه با عنوان Support ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Network Issues را انتخاب کنید.این گزینه از چهار زیر مجموعه ی زیر تشکیل شده است:

۱-Open

۲-Scheduled

۳-Resolved

۴-Create New

BirHosting whmcs Network Issues

با انتخاب Network Issues، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که لیست تمام موضوعات فعلی و برنامه ریزی شده  تحت تأثیر خدمات به مشتریان را به شما نمایش می دهد.به عنوان مثال ، این اطلاعیه ها می تواند شامل قطع شدن سرور، به روزرسانی نرم افزار یا تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده باشد.

BirHosting whmcs Network Issues

این قسمت شامل اطلاعاتی همچون عنوان، نوع، اولویت، وضعیت، تاریخ شروع و تاریخ پایان مشکل مورد نظر می باشد.

با انتخاب Create New، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که به وسیله ی آن می توانید یک اطلاعیه جدید برای مشتریان خود ایجاد نمایید.

BirHosting whmcs Network Issues

در این قسمت باید اطلاعات مربوط به اطلاعیه ی مشکل شبکه ای سرور را تکمیل کنید از جمله اطلاعاتی که باید در این قسمت تکمیل کنید شامل عنوان، نوع، سرور، اولویت،وضعیت، تاریخ شروع و تاریخ پایان می باشند همچنین در پایین این قسمت باید متن مورد نظر خود را تایپ کرده و روی گزینه ی Save Changes کلیک کنید.