آموزش بخش Social در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 62
توسط

در این قسمت با آموزش بخش اجتماعی (Social) در General Settings در خدمت شما هستیم.

در بخش شما می توانید تنظیمات مربوط به حوزه شبکه های اجتماعی whmcs خود را تنظیم کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Social
BirHosting whmcs System_Settings Social 1

شما می‌توانید در شانزده فیلد اول آدرس خود در شبکه های اجتماعی (Social) مختلف اعم از اینستاگرام، فیس‌بوک، واتس‌آپ، تویتر و... را در فیلد مربوط به آن وارد کنید.

 فیلد هفدهم به شما کمک می‌کند تا تویت های ورودی در تویتر را در اعلان ها خود ببینید.

در فیلد نوزدهم می‌توانید امکان تماشا Recommend/Send های فیس‌بوک در اعلان های خود را فعال کنید.

در فیلد بیستم نیز می توانید امکان دیدن کامنت‌ها های فیس‌بوک در اعلان های خود را فعال کنید.