آموزش بخش Products/Services در System Settings

BirHosting tutorials whmcs 67
توسط

در این قسمت با آموزش بخش محصولات و خدمات (Products/Services) در System Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش از سایت شما می‌توانید محصولات و سرویس‌هایی که به مشتریان ارائه می‌دهید را وارد و دسته‌بندی کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Producte_Services

این جایی است که شما تمام محصولات و خدمات خود را پیکربندی کنید. هر محصول باید به گروهی اختصاص داده شود که می تواند از صفحه سفارش قابل مشاهده یا پنهان باشد (محصولات ممکن است به صورت جداگانه نیز پنهان شوند). محصولی که در یک گروه مخفی قرار دارد همچنان می‌تواند با استفاده از پیوند سفارش مستقیم که هنگام ویرایش بسته نشان داده شده است سفارش دهید.

بخش اول

شما با استفاده از گزینه های این بخش از صفحه‌ی محصولات می‌توانید محصولی یا سرویس جدیدی را وارد کنید.

  • Create a New Group ایجاد دسته بندی جدید
  • Ceate a New Product ایجاد محصول یا سرویس جدید
  • Duplicate a Product از یک محصول کپی بگیرید

بخش دوم

در این بخش سایر خدماتی که می‌توانید به whmcs خود اضافه کنید را مشاهده کنید. برای مشاهده آموزش مربوط به این بخش کلیک کنید.

بخش سوم

در این بخش از صفحه‌ی محصولات شما لیست محصولاتی را که وارد کرده اید را مشاهده می کنید.