آموزش بخش Other در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 63
توسط

در این قسمت با آموزش بخش دیگر (Other) در General Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می‌توانید سایر تنظیمات که در بخش های قبلی نبوده اند را تنظیم کند.

BirHosting whmcs System_Settings other
BirHosting whmcs System_Settings other 1

فیلد اول (Marketing Emails) را تیک بزنید تا قابلیت انتخاب کردن/انصراف ایمیل بازاریابی فعال شود.

در فیلد دوم (Require User Opt-In) می‌توانید به کاربر اجازه دهید تا از دریافت ایمیل های بازاریابی شما خود داری کند یا نه.

در فیلد سوم (Marketing Email Opt-In Messaging) می‌توانید پیام مورد نظر خود برای پذیرفت دریافت ایمیل بازاریابی توسط کاربر را وارد کند.

در فیلد چهارم (Admin Client Display Format) فرمت نمایش نام کاربر را مشخص کنید.

برای رد شدن از صفحه اصلی و ارسال مستقیم کاربران به ناحیه مشتری/فرم ورود به سیستم در اولین بازدید از WHMCS، فیلد پنجم (Default to Client Area) را علامت بزنید.

در فیلد ششم (Disable Client Area User Management) می توانید امکان مدیریت بخش مشتری را از کاربر بگیرید.

با فعال کردن فیلد هفتم (Allow Client Registration) کابر می تواند بدون ثبت خرید محصول یا خدمات در سایت ثبت نام کند.

با فعال کردن فیلد هشتم (Client Email Preferences) کابر می تواند ایمیل های دریافتی خود را شخصی سازی کند.

در فیلد نهم (Optional Client Profile Fields) هر کدام از موارد را که تیک بزنید مقدار دهی آن را برای کاربر اختیاری می کنید.

در فیلد دهم (Locked Client/User Profile Fields) هر کدام از موارد را انتخاب کنید اجازه تغییر آن در ناحیه کاربر را از مشتری خواهید گرفت.

فیلد یازدهم بخش other (دیگر)، (Client Details Change Notify) را علامت بزنید تا اگر کاربر کوچکترین تغییری در بخش مربوط به خود را انجام داد به شما اطلاع داده شود.

فیلد دوازدهم (Show Cancellation Link) را علامت بزنید تا گزینه درخواست لغو در قسمت مشتری برای محصولات نمایش داده شود.

برای ارسال گزارش های ارجاع ماهانه به شرکت های وابسته در اول هر ماه، فیلد سیزدهم (Monthly Affiliate Reports) را علامت بزنید.

در فیلد چهاردهم (Banned Subdomain Prefixes) می‌توانید پیشوندهای زیر دامنه ممنوعه را مشخص کنید.

در فیلد پانزدهم (Encoded File Loading) قادرید نوع فایل‌های رمز نگاری شده را مشخص کنید.

برای فعال کردن نمایش خطاهای PHP، فیلد شانزدهم (Display Errors) را علامت بزنید.

برای فعال کردن ثبت خطاهای PHP در صورت امکان، فیلد هفدهم (Log Errors) علامت بزنید.

برای فعال کردن ثبت خطاهای SQL فیلد هجدهم (SQL Debug Mode) را علامت بزنید.

برای فعال کردن ثبت تماس‌های Hook فیلد نوزدهم (Hooks Debug Mode) را علامت بزنید.