آموزش بخش Orders، List All Orders در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 12
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Orders، List All Orders (لیست سفارشات) در WHMCS را آموزش دهیم.

دومین برگه با عنوان Client ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود List All Orders را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs list all orders

با انتخاب List All Orders ، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که لیست تمام سفارشات مشتریان را به شما نمایش می دهد.

BirHosting whmcs list all orders

این قسمت شامل اطلاعاتی همچون آیدی، شماره سفارش، تاریخ، نام کاربر، شیوه پرداخت، مبلغ، وضعیت پرداخت و وضعیت سرویس می باشد.

با کلیک بر روی نام کاربر اطلاعات مربوط به کاربر برای شما نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی - سفارش مورد نظر از لیست حذف خواهد شد.

گزینه هایی از جمله قبول کردن سفارش، لغو سفارش، حذف سفارش و ارسال پیام برای هر سفارش در این قسمت وجود دارد.

 List All Orders از چهار زیر مجموعه ی زیر تشکیل شده است:

۱-Pending Orders

۲-Active Orders

۳-Fraud Orders

۴-Cancelled Orders

قسمت ۱: این قسمت مربوط به سفارشات در حال انتظار می باشد و شامل اطلاعاتی همچون آیدی، شماره سفارش، تاریخ، نام کاربر، شیوه پرداخت، مبلغ، وضعیت پرداخت و وضعیت سرویس می باشد.

قسمت ۲: این قسمت مربوط به سفارشات فعال می باشد با انتخاب این گزینه صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما نمایش داده میشود.

قسمت A (مدیریت سفارشات): این قسمت اطلاعات سفارش مورد نظر را برای شما نمایش می دهد و شامل اطلاعاتی همچون تاریخ سفارش، شماره سفارش، نام کاربر، کد تخفیف، شیوه پرداخت، مبلغ، صورتحساب، وضعیت سفارش، آدرس آی پی و وابستگی می باشد.

قسمت B (اضافه کردن یادداشت): در این قسمت می توانید برای سفارش مورد نظر خود یادداشت ایجاد کنید.

قسمت C (موارد سفارش): این قسمت سفارشات فعال را برای شما نمایش می دهد جدول این قسمت شامل مواردی از جمله مورد سفارش، توضیحات، چرخه ی صورتحساب، مبلغ، وضعیت سفارش و وضعیت پرداخت می باشد.

قسمت D: این قسمت مواردی برای اعمال روی هر سفارش دارد از جمله قبول سفارش، لغو سفارش، لغو و باز پرداخت هزینه، تنظیم به عنوان تقلب، برگشت به حال انتظار و حذف سفارش.

BirHosting whmcs list all orders

قسمت ۳: این قسمت مربوط به سفارشات تقلب می باشد و شامل اطلاعاتی همچون آیدی، شماره سفارش، تاریخ، نام کاربر، شیوه پرداخت، مبلغ، وضعیت پرداخت و وضعیت سرویس می باشد.

قسمت ۴: این قسمت مربوط به سفارشات لغو شده می باشد و شامل اطلاعاتی همچون آیدی، شماره سفارش، تاریخ، نام کاربر، شیوه پرداخت، مبلغ، وضعیت پرداخت و وضعیت سرویس می باشد.