آموزش بخش Mail در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 56
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Mail در General Settings (ایمیل) در خدمت شما هستیم.

در این بخش می توانید تنظیمات مربوط به ایمیل های که از طرف سیستم ارسال می شود را تنظیم کنید.

BirHosting whmcs General_Settings Mail
BirHosting whmcs General_Settings Mail 1

در فیلد اول شما باید ارائه دهنده پست الکترونیکی خود را مشخص کنید.

در فیلد دوم با فعال کردن آن، همه ایمیل های خروجی از WHMCS را غیرفعال می کند.

در فیلد سوم با فعال کردن آن، ایمیل‌های پشتیبانی خروجی دارای هدر هستند که از پاسخ‌های دایره‌ای بین پاسخ‌دهندگان خودکار جلوگیری می‌کند (RFC-3834). این گزینه آن رفتار را غیرفعال می کند.

در فیلد چهارم شما می توانید برای ایمیل ها خروجی خود یک امضا درست کنید.

در فیلد پنجم شما می توانید برای ایمیل ها یک قالب CSS طراحی کنید.

هر متنی که در فیلد ششم وارد کنید در بالای همه الگوهای ایمیل ارسال شده به مشتری توسط سیستم قرار می گیرد.

هر متنی که در فیلد هفتم وارد کنید به پایین همه الگوهای ایمیل  ارسال شده به مشتری توسط سیستم اضافه می شود.

در فیلد هشتم می‌توانید نامی را تنظیم کنید تاتمام ایمیل ها با این نام ارسال شوند.

در فیلم نهم شما باید یک ایمیل که سیستم با آن ایمیل ها را ارسال کند را وارد کنید.

در فیلد دهم اگر می خواهید کپی از تمام ایمیل های ارسال شده توسط سیستم به آدرسی از شما ارسال شود، آدرس را در اینجا وارد کنید. می توانید چندین آدرس را وارد کنید که با کاما (،) از هم جدا شده اند.

در فیلد یازدهم مقصد فرم پیش فروش را می توانید تعیین کنید.

در فیلد دوازدهم ایمیل فرم تماس با پیش فروش  را می توانید تنظیم کنید.