آموزش بخش Localisation در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 53
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Localisation در General Settings (بومی سازی) در خدمت شما هستیم.

شما در این قسمت می‌توانید whmcs را برای خود بومی سازی کنید.

BirHosting whmcs General_Settings Localisation

در فیلد اول شما نوع استاندارد نوشتاری را مشخص می‌کنید. برای این قسمت utf-8 مقدار پیش فرض در آن قرار می‌گیرد.

در فیلد دوم می‌توانید فرمت نمایش تاریخ جهانی را تنظیم کنید. شما قادرید از بین فرمت های آماده یکی را برای خود برگذینید.

در فیلد سوم می‌توانید فرمت نمایش تاریخ مشتری را تنظیم کنید. شما در این بخش میتوانید از همان فرمت تاریخ جهانی نیز استفاده کنید.

در فیلد چهارم می‌توانید کشور پیش فرض را مشخص کنید.

در فیلد پنجم قادرید زبان پیش فرض را انتخاب کنید.

در فیلد ششم با فعال کردن تیک آن شما به کاربران اجازه تغییر زبان سیستم را می‌دهید.

در فیلد ششم با فعال کردن تیک آن شما قابلیت ترجمه آنی هر بخش برای کاربر را فعال می‌کنید.

در فیلد هفتم با فعال کردن تیک آن حذف خودکار ۴ بایت نویسه‌های UTF-8 مانند شکلک‌ها از پست‌های بلیط مشتری و ایمیل‌ها فعال می‌شود.

در فیلد هفتم با فعال کردن تیک آن رابط ورودی شماره تلفن بین‌المللی و قالب‌بندی خودکار فعال می‌شود.