آموزش بخش Invoices در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 58
توسط

در این قسمت با آموزش بخش فاکتورها (Invoices) در General Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می توانید تنظیمات مربوط به فاکتورها را به دلخواه خود تنظیم کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Invoices
BirHosting whmcs System_Settings Invoices 1

اگر فیلد اول فعال باشد، حتی اگر فاکتور قبلی پرداخت نشده باشد، برای هر چرخه فاکتور جدید ایجاد خواهد شد.

برای فعال کردن صورت‌حساب استفاده از معیارها برای همه معیارهای محصول قیمت‌گذاری شده، فیلد دوم را علامت بزنید.

برای ارسال نسخه پی دی اف فاکتورها به همراه ایمیل، فیلد سوم را تیک بزنید.

در فیلد چهارم می‌توانید اندازه کاغذ را برای استفاده در هنگام تولید فایل های PDF انتخاب کنید.

در فیلد پنجم می‌توانید نوع فونت موردنظر خود برای فاکتور ها را انتخاب کنید.

با فعال کردن فیلد ششم، برای جلوگیری از تغییرات نمایه برای فاکتورهای موجود، جزئیات مشتری را هنگام تولید فاکتور حفظ می‌کند.

با فعال کردن فیلد هفتم شما بع کاربران اجازه می‌دهید تا فاکتور های خرید خود را به صورت یکجا پرداخت کنند.

فیلد هشتم را تیک بزنید تا مشتریان بتوانند دروازه ای که با آن پرداخت می کنند را انتخاب کنند.

برای فعال کردن گروه‌بندی خودکار موارد یکسان در قالب توضیحات، فیلد نهم را علامت بزنید.

 فیلد دهم را علامت بزنید تا لغو خودکار صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده هنگام ارسال درخواست لغو انجام شود.

برای لغو خودکار قراردادهای اشتراک موجود (مثلاً اشتراک‌های PayPal) هنگام ارتقا یا لغو، فیلد یازدهم را علامت بزنید.

برای فعال کردن پیش فاکتور برای فاکتورهای پرداخت نشده، فیلد دوازدهم تیک بزنید.

فیلد سیزدهم بخش Invoices را علامت بزنید تا شماره‌گذاری خودکار فاکتورهای پرداختی فعال گردد.

در فیلد چهاردهم نیز می‌توانید نوع شماره زنی فاکتورها را انتخاب کنید.

در فیلد پانزدهم نیز می‌توانید ترتیب افزارش شماره فاکتور ها را تعیین کنید.

در فیلد شانزدهم قادرید نوع کارمزد دیرکرد را مشخص کنید.(درصدی یا مقداری ثابت)

مقدار درصد یا پولی را که می‌خواهید در صورت‌حساب‌های دیرکرد اعمال شود در فیلد هفدهم وارد کنید (برای غیرفعال کردن روی ۰ تنظیم کنید).

در مواردی که جریمه دیرکرد محاسبه شده کمتر از این رقم است، حداقل مبلغ را برای اعمال، در فیلد هجدهم وارد کنید.

در فیلد نوزدهم نیز می‌توانید نوع کارت های اعتباری قابل پذیرش را وارد کنید.

بافعال کردن فیلد بیستم، شماره صدور/تاریخ شروع برای پرداخت با کارت اعتباری نمایش داده می‌شود.

در دو فیلد آخر نیز شما می توانید شماره فاکتور شروع و تعداد افزایش آن را تعیین کنید.