آموزش بخش General Settings در System Settings

BirHosting tutorials whmcs 51
توسط

در این قسمت با آموزش بخش General Settings در System Settings (تنظیمات عمومی) در خدمت شما هستیم.

 با ورود به این بخش شما با صفحه زیر روبرو می شود که در آن بخش ها متفاوتی مانند بومی سازی، مرتب سازی، دامنه‌ها، ایمیل پشتیبانی، فاکتورها، اعتبار و ... را تغییر و ذخیره کنید. ما در ادامه هر بخش را جداگانه به شما آموزش خواهیم داد.

BirHosting whmcs General_Settings