آموزش بخش Domains در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 55
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Domains در General Settings (دامنه ها) در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می‌توانید تنظیمات مربوط به دامنه ها را کنترل کنید.

BirHosting whmcs General_Settings Domains
BirHosting whmcs General_Settings Domains 1

در فیلد اول می توانید تنظیمات مربوط به ثبت دامنه را تنظیم کنید.( با فعال کردن هر تیک به ترتیب به مشتریان اجازه می‌دهید دامنه ها را با شما ثبت کنند، به مشتریان اجازه می‌دهید دامنه را به شما منتقل کنند، به مشتریان اجازه می‌دهید از دامنه خود استفاده کنند.)

در فیلد دوم کادر را علامت بزنید تا دسته سبد خرید تمدید دامنه نشان داده شود که به مشتریان اجازه می‌دهد در صورت تمایل زودتر سفارشات تمدید خود را ارسال کنند.

در فیلد سوم به طور خودکار دامنه هایی را که در صورت پرداخت هزینه روی یک ثبت کننده پشتیبانی شده تنظیم می شوند، تمدید می‌کند. 

در فیلد چهارم فقط تمدید خودکار دامنه های رایگانی که محصول/سرویس فعال مربوطه برای همان دامنه وجود دارد.

در فیلد پنجم تنظیمات مربوط به تمدید خودکار را می توان در هر دامنه تغییر داد، اما پیش فرض را تعیین می کند که آیا فاکتورها باید به صورت خودکار برای دامنه های در حال انقضا تولید شوند یا خیر

درفیلد ششم این کادر را برای ایجاد ورودی‌های فهرست کارهای انجام شده برای اقدامات دامنه جدید یا ناموفق که نیاز به مداخله دستی دارند، علامت بزنید.

در فیلد هفتم برای فعال کردن پشتیبانی از نام‌های دامنه بین‌المللی (IDN) این کادر را علامت بزنید.

درفیلد هشتم می توان هزینه های دامنه و بازخرید را فعال یا غیر فعال کنید.

در فیلد نهم می توانید نوع محاسبه هزینه های دامنه و بازخرید راتعیین کنید ( ۱. به فاکتور موجود، هزینه های دامنه و بازخرید را اضافه کنید. ۲. یک فاکتور جدید برای تمدید دامنه از جمله هزینه های دامنه و بازخرید ایجاد کنید.)

در فیلد دهم تا چهاردهم شما می توانید نیم دامنه هایی را به صورت پیش فرض تنظیم بکنید.

در فیلد پانزدهم این کادر را علامت بزنید تا از جزئیات مشتریان برای مخاطبین صورتحساب/مدیر/تکنولوژی استفاده کنید.

در فیلد شانزدهم تا بیست و ششم شما می توانید مقادیر پیش فرضی برای نام و نام شرکت و ... تنظیم کنید.