آموزش بخش Daily Performance در Reports

BirHosting tutorials whmcs 43
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Daily Performance در Reports (عملکرد روزانه) در whcms در خدمت شما هستیم.

در این بخش به شما، خلاصه عملکرد روزانه را برای یک ماه مشخص نشان می دهد. 

خلاصه Daily Performance به دو صورت نموداری و جدولی نمایش داده می‌شود. در بالای صفحه نمودار و در پایین صفحه به صورت جدولی و به تفکیک نوع فعالیت هایی که انجام می‌شود به شما نمایش می‌دهد.

BirHosting whcms reports

در نمودار رنگ آبی، سفارشات تکمیل شده و رنگ قرمز، فاکتورهای جدید و رنگ نارنجی، فاکتورهای پرداخت شده و رنگ سبز، بلیط های فعال و رنگ بنفش، پاسخ بلیط ها و رنگ آبی روشن، درخواست های لغو شده را نشان می‌دهند.

BirHosting whcms reports 1

ستون ها از چپ به راست به ترتیب تاریخ، سفارشات تکمیل شده‌، فاکترهای جدید، فاکتورهای پرداخت شده، بلیط های فعال، پاسخ بلیط ها، درخواست‌های لغو شدهرا نشان می‌دهد.

در بالا گوشه سمت راست شما گزینه tools را می‌بینید که با کلید بر روی آن دو گزینه Export to CSV و View Printable Version نمایش داده می‌شود که با انتخاب هر کدام به ترتیب گزارش به صورت یک فایل CSV و یک فایل قابل چاپ کردن در اختیار شما قرار می‌گیرد.