آموزش بخش Credit در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 59
توسط

در این قسمت با آموزش بخش اعتبار (Credit) در General Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما قادرید تا تنظیمات مربوط به موجودی حساب کاربری را تنظیم کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Credit

برای فعال کردن اضافه کردن وجوه توسط مشتریان از منطقه مشتری، فیلد اول را علامت بزنید.

در فیلد دوم باید حداقل مبلغی را که مشتری می تواند در یک تراکنش اضافه کند را وارد کنید.

در فیلد سوم باید حداکثر مقداری را که مشتری می تواند در یک تراکنش اضافه کند را وارد کنید.

در فیلد چهارم باید حداکثر موجودی که مشتری می تواند در موجودی خود داشته باشد را وارد کنید.

با فعال کردن فیلد پنجم بخش اعتبار، قبل از مجاز کردن استفاده از «افزودن وجوه»، به سفارش فعال نیاز خواهید داشت. از این برای محافظت در برابر کلاهبرداری استفاده می‌شود، به این معنی که یک سرپرست باید قبل از اجازه دادن به اضافه شدن موجودی ، مشتری را به‌طور دستی بررسی کرده و سفارشی را تأیید کرده باشد.

با فعال کردن فیلد ششم، در صورت داشتن فاکتور جدید مبلغ آن به صورت خودکار از موجودی کاربر کم می‌شود.

فیلد هفتم را علامت بزنید تا بازپرداختی متناسب با هنگام تنزل رتبه برای مدت زمان استفاده نکردن به مشتریان ارائه شود.