آموزش بخش Configurable Option Groups در System Settings

BirHosting tutorials whmcs 68
توسط

در این قسمت با آموزش بخش گروه های قابل تنظیم (Configurable Option Groups) در System Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش از سایت شما می‌توانید امکان سفارشی سازی محصولات و سرویس‌های خود را به مشتریان ارائه دهید.

BirHosting whmcs System_Settings Configurable_Option_Groups

گزینه های قابل تنظیم به شما امکان می دهد افزونه ها و گزینه های سفارشی سازی را با محصولات خود ارائه دهید. گزینه‌ها به گروه‌ها اختصاص داده می‌شوند و گروه‌ها را می‌توان برای محصولات اعمال کرد.

با کلیک Create a New Group شما می‌توانید پس از وارد کردن نام و توضیحات، یک دسته بندی جدید را ایجاد کرد.

بعد از تشکیل گروه گزینه Create a New Option فعال شده و شما می‌توانید گزینه‌های جدید به گروه مدنظر خود اضافه کنید.