آموزش بخش Clients، Service Addons در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 8
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Clients، Service Addons (افزونه های سرویس) در WHMCSرا آموزش دهیم.

اولین برگه با عنوان Client ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Service Addons را انتخاب کنید.

BirHosting whmcs Service Addons

با انتخاب Service Addons، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که لیستی از افزونه های فعال مربوط به سرویس ها کاربران را به شما نمایش می دهد.

توجه داشته باشید که "Addons Service" کاملاً جدا از "WHMCS Addons" است که عملکردی را به WHMCS اضافه می کند. افزونه های محصول به شما این امکان را می دهند که موارد اضافی مربوط به محصول اصلی را در صورتحساب مستقل از محصول اصلی تهیه نمایید.

BirHosting whmcs service addons

در این قسمت لیست افزونه های خریداری شده توسط کاربران با مشخصاتی همچون آیدی، نام افزونه، نام کاربر، نام سرویس مرتبط، قیمت، تاریخ اقدام بعدی، چرخه ی صورتحساب و وضعیت برای شما نمایش داده می‌شود.

با کلیک بر روی نام کاربر اطلاعات مربوط به کاربر برای شما نمایش داده می‌شود.

با کلیک بر روی نام سرویس یا محصول صفحه ای مشابه ی صفحه ی زیر برای شما ظاهر می شود که اطلاعات سرویس خریداری شده ی کاربر را به شما نمایش می دهد. درآموزش های بعدی به توضیح این قسمت خواهیم پرداخت.

BirHosting whmcs service addons

با کلیک بر روی + نیز موارد بیشتری از اطلاعات افزونه ی مورد نظر شامل شماره سفارش، تاریخ ثبت سفارش، سرور، دامنه ی والد و شیوه پرداخت برای شما به نمایش گذاشته می شود.