آموزش بخش Billing، Offline CC Processing در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 18
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Billing، Offline CC Processing (صورتحساب، پردازش آفلاین CC) در WHMCS را آموزش دهیم.

سومین برگه با عنوان Billing ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Offline CC Processing را انتخاب کنید.

BirHosting-whmcs offline cc processing

با انتخاب Offline Credit Cart Processing، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که لیست پردازش های کارت های اعتباری آفلاین را به شما نمایش می دهد.

BirHosting-whmcs offline cc processing

این قسمت شامل اطلاعاتی همچون آیدی، نام کاربر، تاریخ صورتحساب، تاریخ اقدام، مبلغ و اقدامات می باشد.

با کلیک بر روی نام کاربر اطلاعات مربوط به کاربر برای شما نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی View Processing Windows صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که در این قسمت خلاصه ای از صورتحساب سفارش، مشخصات کاربر و جزئیات کارت های اعتباری به شما نمایش داده می شود.

BirHosting whmcs offline cc processing