آموزش بخش Billing، Invoices در whmcs

BirHosting tutorials whmcs 15
توسط

در این قسمت قصد داریم بخش Billing، Invoices در WHMCS را آموزش دهیم.

سومین برگه با عنوان Billing ها را انتخاب کرده و از گزینه های کشویی موجود Invoices را انتخاب کنید. این گزینه از شش زیر مجموعه ی زیر تشکیل شده است:

۱- Piad : فاکتور های پرداخت شده

۲- Unpaid : فاکتور های پرداخت نشده

۳-Overdue : فاکتور هایی که سررسید آنها سررسیده و یا از موعد شان گذشته باشد

۴-Cancelled : فاکتورهای کنسل شده

۵-Refunded : فاکتروهای برگشت داده شده

۶-Collections : فاکتورهای وصول شده

BirHosting whmcs Invoices

با انتخاب Invoices، صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر می شود که لیست تمام فاکتورهای صادر شده ی کاربران را به شما نمایش می دهد.

BirHosting whmcs Invoices

این قسمت شامل اطلاعاتی همچون آیدی فاکتور، تاریخ اقدام، تاریخ فاکتور، نام کاربر، شیوه پرداخت، مبلغ، وضعیت پرداخت و... می باشد.

با کلیک بر روی نام کاربر اطلاعات مربوط به کاربر برای شما نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی - فاکتور مورد نظر از لیست حذف خواهد شد.

گزینه هایی از جمله علامت گذاری به عنوان پرداخت شده، علامت گذاری به عنوان پرداخت نشده، علامت گذاری به عنوان لغو شده، فاکتور تکراری،ارسال پیام یادآوری و حذف فاکتور نیز در این قسمت وجود دارد.

با کلیک بر روی ویرایش نیز صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما ظاهر میشود که امکان ویرایش اطلاعات فاکتور مورد نظر را به شما می دهد.

BirHosting whmcs Invoice

۱-Summary: این قسمت مربوط به توضیحات، موارد و تراکتش های مالی مربوط به فاکتور موردنظر میباشد.

۲-Add Payment: این قسمت مربوط به اضافه کردن دستی پرداخت های انجام شده می باشد.

۳-Options: این قسمت مربوط به اضافه کردن گزینه های مختلف به فاکتور می باشد به عنوان مثال اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده بر روی فاکتور.

۴-Credit: این قسمت مربوط به اعتبار حساب کاربر می باشد .

۵-Refund:این قسمت مربوط به بازگردانی مبلغ پرداختی کاربر می باشد در صورتی که کاربر به هر دلیلی قصد لغو سرویس خود را داشته باشد.

۶-Notes:این قسمت مربوط به یادداشت ها می باشد در صورتی که یادداشتی در رابطه با فاکتور مشتری باشد می توانید در این بخش وارد نمایید.

۷-View as Client: این گزینه برای ورود به بخش مربوط به کاربر مورد نظر می باشد.

۸-Print: این گزینه برای پرینت فاکتور مورد نظر می باشد.

۹-Download:این گزینه برای دانلود فاکتور مورد نظر می باشد.