آموزش بخش Automation Status

BirHosting tutorials whmcs 49
توسط

در این قسمت با آموزش بخش Automation Status (وضعیت اتوماسیون) درخدمت شما هستیم.

در ابتدا برای ورود به این قسمت فقط کافیست از قسمت منوی بالا سمت راست ایکون چرخ‌دنده را انتخاب کنید. با انتخاب آن شما وارد بخشی می‌شود که وضعیت اتوماسیون را به شما نشان می‌دهد.

BirHosting whmcs Automation Status

در بالای صفحه از چپ به راست به ترتیب وضعیت کرون‌ها، زمان آخرین فراخوانی کرون و زمان مانده به فعالیت بعدی به شما نمایش داده می‌شود.

در نمودار نیز میزان فعالیت های رخ داده در اتوماسیون بسته به بازه و فعالیت مورد نظر شما که از قسمت بالا سمت راست نمودار قابل تنظیم است به شما نمایش داده می‌شود.

BirHosting whmcs Automation Status 1

 در پایین صفحه نیز شما تمام فعالیت های انجام شده در روز انتخابی را به صورت جداگانه در فیلدهای که اسم فعالیت و میزان انجام شده‌اش در آن مشخص است، مشاهده می‌کنید.