آموزش بخش Automation Settings در System Settings

BirHosting tutorials whmcs 65
توسط

در این قسمت با آموزش بخش تنظیمات اتوماسیون (Automation Settings) در System Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش می توانید تنظیمات مربوط به اتوماسیون را تنظیم کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Automation_Settings
BirHosting whmcs System_Settings Automation_Settings  1
BirHosting whmcs System_Settings Automation_Settings 2
BirHosting whmcs System_Settings Automation_Settings 3

خود این بخش دارای چندین زیر مجموعهبوده که هرکدام یک سری از تنظیمات سیستم اتوماسیون را در خود دارد.

این بخش شامل برنامه ریزی، توابع خودکار ماژول، تنظیمات صورتحساب، تنظیمات ضبط پرداخت، تنظیمات به‌روزرسانی خودکار ارز، تنظیمات یادآوری دامنه، تنظیمات همگام سازی دامنه، پشتیبانی از تنظیمات بلیط، تنظیمات حفظ داده ها می باشد.