آموزش بخش Affiliates در General Settings

BirHosting tutorials whmcs 60
توسط

در این قسمت با آموزش بخش وابسته‌ها (Affiliates) در General Settings در خدمت شما هستیم.

در این بخش شما می‌توانید چند شرکت را به عنوان وابسته به whmcs خود اضافه کنید.

BirHosting whmcs System_Settings Affiliates

برای فعال کردن سیستم وابسته، فیلد اول را علامت بزنید.

در فیلد دوم باید درصد هر پرداختی را که می‌خواهید شرکت‌های وابسته دریافت کنند، وارد کنید.

در فیلد سوم باید مبلغی را که می خواهید شرکت‌های وابسته پس از ثبت نام دریافت کنند را وارد کنید.

در فیلد چهارم باید حداقل مبلغی را که شرکت های وابسته باید قبل از برداشت به دست آورند را وارد کنید.

در فیلد پنجم باید تعداد روزهای تاخیر در پرداخت کمیسیون را وارد کنید پس از آن فقط در صورتی پرداخت می شود که حساب هنوز فعال باشد.

در فیلد هفتم باید بخشی را برای پشتیبانی از درخواست‌های برداشت شرکت های وابسته انتخاب کنید.

در فیلد هشتم نیز شما باید آدرس اینترنتی شرکت های وابسته را وارد کنید.