آموزش WHM Marketplace در WHM

BirHosting tutorials whm 30
توسط

رابط WHM Marketplace به شما امکان می دهد مجوزها و محصولات نرم افزار Third Party را برای سرور خود تمدید، نصب، حذف و خریداری کنید.

 

Third Party Software:

این رابط جدولی با اطلاعات زیر نمایش می دهد:

Product - نام محصول موجود

Status - وضعیت مجوز محصول شما:
         Active - مجوز فعال است.
        Inactive - مجوز منقضی شده است.

Expiration Date - تاریخی که مجوز محصول به پایان رسیده است.

Manage - به مجوز محصول در رابط Manage2 دسترسی پیدا کنید.

Install -برای نصب برنامه، روی نصب کلیک کنید. یک رابط نصب جدید ظاهر می شود.

 

برای نمایش اطلاعات بیشتر در مورد محصول و مجوز، روی نماد بیشتر کلیک کنید. با این کار اطلاعات زیر نمایش داده می شود:

Product Description - توضیح مختصری در مورد محصول.
Activation Date - تاریخ فعال سازی مجوز محصول.

 

Adding Extensions:

برای افزودن برنامه های افزودنی به WHM Marketplace روی افزودن برنامه افزودنی کلیک کنید.

رابط Add Extensions یک جدول با اطلاعات زیر را نمایش می دهد:

Featured- محصول برجسته.
Extension - نام برنامه افزودنی موجود.
Paid - نشان می دهد که محصول نسخه ای رایگان یا پرداخت شده است.
       Purchase - برای خرید افزونه از طریق رابط مدیریت ۲ ، روی خرید کلیک کنید.
       Install - برای نصب افزونه رایگان یا خریداری شده ، روی نصب کلیک کنید.

BirHosting WHM Marketplace

پست های توصیه شده