آموزش Update Preferences در WHM

BirHosting tutorials whm 29
توسط

در این قسمت با آموزش Update Preferences در WHM در خدمت شما هستیم.

این قسمت برای تعریف نحوه انجام به روز رسانی و ارتقاء نرم افزار توسط سرور میباشد.

Release Tier:

سطح انتشار را برای استفاده برای به روزرسانی cPanel و WHM انتخاب کنید. نمی توانید رده هایی را که قدیمی تر از نسخه نصب شده فعلی هستند تنزل دهید یا انتخاب کنید.

نسخه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

LTS: پشتیبانی بلند مدت (LTS). اگر نمی خواهید cPanel & WHM را به روز کنید، می توانید نسخه cPanel & WHM را تا زمانی که cPanel از آن پشتیبانی کند، انتخاب کنید.

STABLE: این نسخه در معرض دید عموم، آزمایش و مورد تأیید قرار گرفته است.

RELEASE: این نسخه شامل تمام ویژگی ها و قابلیت ها است. این قسمت به طور پیش فرض روی  RELEASE است.

CURRENT: ممکن است این نسخه شامل تمام عملکردهای پیشنهادی یک نسخه نباشد.

EDGE : این نسخه فقط برای تست استفاده می شود. ممکن است در نسخه های بعدی این ویژگی ها به میزان قابل توجهی تغییر داده شوند. این نسخه معمولاً فاقد اسناد رسمی است.

Staging Directory:

به روزرسانی به نسخه های جدیدتر cPanel & WHM به فضای دیسک نیاز دارد. این قسمت تعیین می کند که سیستم فایل های نصب را در چه مکانی جایگذاری میکند.

در قسمت Directory محل ذخیره سازی را وارد کنید.

Available Partitions:

یک پارتیشن را انتخاب کنید. مسیر پارتیشن انتخابی در کادر Directory ظاهر می شود. جدول پارتیشن های موجود فضای دیسک شما در این قسمت نمایش داده میشود.

BirHosting WHM Update Preferences

پست های توصیه شده