آموزش Terminal در WHM

BirHosting tutorials whm 12
توسط

در این مقاله با آموزش Terminal در WHM در خدمت شما هستیم.

این رابط دسترسی به خط فرمان به حساب "root" سرور را فراهم می کند.

قبل از دسترسی به برنامه ترمینال، باید اخطار داده شده را بپذیرید. توجه داشته باشید که این پیام در جلسات بعدی ظاهر نمی شود.

‌BirHosting WHM Terminal

پست های توصیه شده