آموزش Support(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 27
توسط

در این قسمت با آموزش Support(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.

بخش پشتیبانی شامل تنظیمات زیر است:

Display documentation links in cPanel interface:

این گزینه به شما امکان می دهد تعیین کنید که آیا هر رابط cPanel یک پیوند علامت سوال به اسناد آن رابط نمایش می دهد یا خیر.

Send error reports to cPanel for analysis:

این تنظیم به شما امکان می دهد تعیین کنید که آیا می خواهید گزارش خطای ناشناس به cPanel، L.L.C ارسال کنید یا خیر. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سی پنل.

Update analysis retention interval:

این گزینه به شما امکان می دهد مدت زمانی را که می خواهید فایل های تجزیه و تحلیل به روز رسانی که برای cPanel ارسال می کنید، نگه دارید.

  • غیرفعال نگه داشتن پیام - هیچ کدام از لاگهای مربوط را ذخیره نکند.
  • ۹۰ روز - ذخیره برای ۹۰ روز.
  • ذخیره نامحدود - ذخیره کنید تا به صورت دستی حذف شود.
  • کادر متنی را انتخاب کرده و یک عدد صحیح را وارد کنید.
BirHosting WHM Tweak Setting Support

پست های توصیه شده