آموزش Stats(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 26
توسط

در این قسمت با آموزش Stats(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.

بخش وضعیت شامل تنظیمات زیر است:

Critical load threshold:

این تنظیم به شما امکان می دهد حداقل بار CPU را که در بالای آن رابط های زیر هشدار بار سرور را نشان می دهند، مشخص کنید:

  • رابط وضعیت سرویس WHM (WHM >> صفحه اصلی >> وضعیت سرور >> وضعیت سرویس).
  • رابط اطلاعات سرور از صفحه اصلی cPanel قابل دسترسی است.

Values :

  • # CPU (تشخیص خودکار) - تعداد CPU ها را تشخیص داده و حداقل بار CPU را به صورت خودکار تنظیم کنید. این گزینه به سرور شما اجازه می دهد تا مقدار مناسب را به طور خودکار تعیین کند.
  • کادر متن را انتخاب کرده و مقدار عددی را وارد کنید.
BirHosting WHM Tweak Settings Stats

پست های توصیه شده