آموزش Server Profile در WHM

BirHosting tutorials whm 10
توسط

در این قسمت با آموزش Server Profile در WHM در خدمت شما هستیم.

نمایه سرور یک ویژگی در cPanel & WHM است، این رابط به شما امکان می دهد بر اساس سرویسی که می خواهید سرور ارائه دهد، مشخصات سرور را انتخاب کنید. پروفایل های سرور مجموعه ای از نقش ها هستند و هر یک از این نقش ها خدمات خاصی را مجاز یا ممنوع می کنند. با این کار می توانید سرویس های خاص را فعال یا غیرفعال کنید تا میزان استفاده از منابع در یک سرور کاهش یابد.

نمایه های زیر برای سرور موجود است.

۱) گره استاندارد

۲) گره پایگاه داده

۳) گره DNS

۴) گره نامه

‌BirHosting WHM Server Profile

۱- گره استاندارد:

نمایه استاندارد گره کلیه خدمات و دسترسی به هر ویژگی cPanel را فراهم می کند. این مشخصات سیستم پیش فرض است. همه نقش ها برای این نمایه فعال هستند. در صورت فعال بودن، سرور هر سرویس و دسترسی به تمام ویژگی های cPanel را فراهم می کند.

 

۲- گره پایگاه داده:

نمایه پایگاه داده فقط خدمات و ویژگی های cPanel را فراهم می کند که به سیستم امکان مدیریت پایگاه داده ها را می دهد. این نمایه سرور را برای مدیریت سرویس های پایگاه داده مانند MySQL یا MariaDB پیکربندی می کند. در صورت فعال بودن، سرور فقط خدمات و ویژگی های cPanel را ارائه می دهد که به سیستم اجازه می دهد پایگاه های داده را سرویس دهد. نقش های فعال شده برای این نمایه MySQL / MariaDB، ارسال نامه، نامه محلی و نقش های غیرفعال تقویم و مخاطب، DNS، ذخیره سازی پرونده ، FTP ،دریافت نامه، فیلتر هرزنامه، دیسک وب، وب میل، وب سرور است. نقش های اختیاری PostgreSQL هستند.

 

۳- گره DNS:

نمایه گره DNS فقط خدمات و ویژگی های cPanel را ارائه می دهد که به سیستم اجازه می دهد تا مناطق سیستم نام دامنه را سرویس دهد. این نمایه سرور را برای انجام خدمات سیستم Domain Name پیکربندی می کند. در صورت فعال بودن، سروری که فقط خدمات و ویژگی های cPanel را ارائه می دهد که به سیستم امکان ارسال نامه را می دهد. نقش های فعال شده برای این نمایه عبارتند از DNS، نامه محلی، ارسال نامه و نقش های غیرفعال شده برای این نمایه تقویم ها و مخاطبین، ذخیره سازی پرونده، FTP،PostgreSQL، دریافت نامه، فیلتر هرزنامه، دیسک وب، پست الکترونیکی، وب سرور است. نقش های اختیاری MySQL / MariaDB هستند.

۴- گره نامه:

نمایه Mail Node فقط خدمات و ویژگی های cPanel را ارائه می دهد که به سیستم امکان ارسال نامه را می دهد. این نمایه سرور را برای انجام سرویسهای نامه پیکربندی می کند. در صورت فعال بودن سروری که فقط خدمات و ویژگی های cPanel را ارائه می دهد که به سیستم امکان ارسال نامه را می دهد. نقش فعال کننده این نمایه تقویم ها و مخاطبین، نامه محلی، دریافت نامه، ارسال نامه الکترونیکی، پست الکترونیکی وب و نقش های غیرفعال File Storage ،FTP ،MySQL / MariaDB، PostgreSQL، دیسک وب، وب سرور است. نقش های اختیاری DNS ،Spam Filter هستند.

تذکر:

اگر حداقل یک حساب در سرور وجود داشته باشد، نمی توانیم مشخصات سرور را تغییر دهیم. بنابراین قبل از انتخاب نمایه سرور، از تمام حساب های کاربری نسخه پشتیبان تهیه کرده و پس از تغییر مشخصات سرور، تمام حساب ها را به سرور انتقال دهید.


پست های توصیه شده