آموزش Redirection(Tweak Setting) در WHM

توسط

هنگامی که کاربر با پروتکل HTTP به cPanel ، WHM یا Webmail در یک درگاه SSL/TLS دسترسی پیدا می کند، وب سرور کاربر را با پروتکل HTTPS به URL نام میزبان سرور هدایت می کند. به عنوان مثال، اگر نام میزبان سرور host.examplehost.com باشد ،http://www.example.com:2083 کاربر را به https://host.examplehost.com:2083 هدایت می کند.

 

بخش Redirection شامل تنظیمات زیر است:

 

Choose the closest matched domain for which that the system has a valid certificate when redirecting from non-SSL to SSL URLs. Formerly known as “Always redirect to SSL/TLS”:

این تنظیم به شما این امکان را می دهد که هنگام بازدید از URL های خاص، کاربران را به درگاه های مناسب SSL/TLS هدایت کنید. سیستم کاربرانی را که به مسیرهای /cpanel ،/webmail یا /whm منتقل می شوند به پورت مناسب هدایت می کند.

به عنوان مثال، هنگامی که کاربر به www.example.com/cpanel دسترسی پیدا می کند، سیستم او را به آدرس www.example.com:2083 هدایت می کند.
اگر کاربران زیر دامنه مربوطه را وارد کنند (به عنوان مثال ،cpanel.example.com) ،سیستم تغییر مسیر نمی دهد.

 

Non-SSL redirect destination:

این تنظیم به شما امکان می دهد نحوه تغییر مسیر کاربرانی که از طریق مسیرهای /cpanel ،/webmail یا /whm بدون SSL به cPanel & WHM دسترسی دارند را تعیین کنید. اگر تنظیم همیشه تغییر مسیر به SSL/TLS را فعال کنید، سیستم این تنظیم را نادیده می گیرد.

  • Hostname
  • Origin Domain Name

 

SSL redirect destination:

این تنظیم به شما امکان می دهد نحوه تغییر مسیر کاربرانی که از طریق مسیرهای /cpanel ،/webmail یا /whm با SSL به cPanel & WHM دسترسی دارند را تغییر مسیر دهید. اگر تنظیم همیشه تغییر مسیر به SSL/TLS را فعال کنید، سیستم این تنظیم را نادیده می گیرد.

  • SSL Certificate Name
  • Hostname
  • Origin Domain Name

 

Logout redirection URL:

این تنظیم به شما امکان می دهد تا کاربران را پس از خروج از سیستم به آدرس خاصی هدایت کنید.

 

BirHosting WHM Tweak Settings Redirection

پست های توصیه شده