آموزش Redirection(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 23
توسط

در این قسمت با آموزش Redirection(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم.

هنگامی که کاربر با پروتکل HTTP به cPanel ، WHM یا Webmail در یک درگاه SSL/TLS دسترسی پیدا می کند، وب سرور کاربر را با پروتکل HTTPS به URL نام میزبان سرور هدایت می کند. به عنوان مثال، اگر نام میزبان سرور host.examplehost.com باشد ،http://www.example.com:2083 کاربر را به https://host.examplehost.com:2083 هدایت می کند.

بخش Redirection شامل تنظیمات زیر است:

Choose the closest matched domain for which that the system has a valid certificate when redirecting from non-SSL to SSL URLs. Formerly known as “Always redirect to SSL/TLS”:

این تنظیم به شما این امکان را می دهد که هنگام بازدید از URL های خاص، کاربران را به درگاه های مناسب SSL/TLS هدایت کنید. سیستم کاربرانی را که به مسیرهای /cpanel ،/webmail یا /whm منتقل می شوند به پورت مناسب هدایت می کند.

به عنوان مثال، هنگامی که کاربر به www.example.com/cpanel دسترسی پیدا می کند، سیستم او را به آدرس www.example.com:2083 هدایت می کند.
اگر کاربران زیر دامنه مربوطه را وارد کنند (به عنوان مثال ،cpanel.example.com) ،سیستم تغییر مسیر نمی دهد.

Non-SSL redirect destination:

این تنظیم به شما امکان می دهد نحوه تغییر مسیر کاربرانی که از طریق مسیرهای /cpanel ،/webmail یا /whm بدون SSL به cPanel & WHM دسترسی دارند را تعیین کنید. اگر تنظیم همیشه تغییر مسیر به SSL/TLS را فعال کنید، سیستم این تنظیم را نادیده می گیرد.

  • Hostname
  • Origin Domain Name

SSL redirect destination:

این تنظیم به شما امکان می دهد نحوه تغییر مسیر کاربرانی که از طریق مسیرهای /cpanel ،/webmail یا /whm با SSL به cPanel & WHM دسترسی دارند را تغییر مسیر دهید. اگر تنظیم همیشه تغییر مسیر به SSL/TLS را فعال کنید، سیستم این تنظیم را نادیده می گیرد.

  • SSL Certificate Name
  • Hostname
  • Origin Domain Name

Logout redirection URL:

این تنظیم به شما امکان می دهد تا کاربران را پس از خروج از سیستم به آدرس خاصی هدایت کنید.

BirHosting WHM Tweak Settings Redirection

پست های توصیه شده