آموزش Packages(Tweak Setting) در WHM

BirHosting tutorials whm 20
توسط

در این قسمت با آموزش Packages(Tweak Setting) در WHM در خدمت شما هستیم که مربوط به نمایندگانی که دارای محدودیت سهمیه نامحدود دسترسی به لیست کنترل ها (ACL) نیستند میباشد .

Default maximum email quota for new packages:

این تنظیم زمانی حداکثر مقدار سهمیه ایمیل را به بسته های جدید اختصاص می دهد که سازنده بسته دارای امتیاز ایجاد بسته ها با امکانات نامحدود ACL نباشد.

Default disk usage quota for new packages:

این تنظیم زمانی مقدار مصرف دیسک را به بسته های جدید اختصاص می دهد که سازنده بسته دارای مجوز ACL برای ایجاد بسته ها با استفاده از دیسک نامحدود نباشد.

Default bandwidth limit for new packages:

این تنظیم زمانی مقدار حد پهنای باند را به بسته های جدید اختصاص می دهد که سازنده بسته دارای مجوز ACL برای ایجاد بسته ها با مزیت پهنای باند نامحدود نباشد.

BirHosting WHM Tweak Settings Packages

پست های توصیه شده