آموزش Link Server Nodes در WHM

BirHosting tutorials whm 9
توسط

رابط Link Server Nodes به شما امکان می دهد از این سرور به سرور دیگری اتصال ایجاد کنید. می توانید از این پیوندها برای انجام عملکردهای خاص در سرور دیگری استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید پیوندی به یک سرور فرزند ایجاد کنید که از نمایه سرور نامه استفاده می کند. سرور فرزند کلیه خدمات مربوط به نامه را برای هر حساب cPanel جدید مدیریت می کند.

این رابط به شما این امکان را می دهد که پیوند جدیدی ایجاد کنید. اطلاعات سرور راه دور خود را در کادرهای متنی زیر وارد کنید:

BirHosting WHM Link Server Nodes

Hostname - نام میزبان سرور پیوند داده شده.
Friendly Name - نامی برای پیوند ایجاد کنید.
root API Token - رمز عبور اصلی را برای گره فرزند وارد کنید.


پست های توصیه شده